PRIVACYBELEID

Deze privacyverklaring is speciaal opgesteld om jouw privacy te beschermen, deze verklaring is specifiek geldig voor:

 • Een bezoeker van de website van Milestone Coaching.
 • Een klant van Milestone Coaching.
 • Iemand die contact opneemt met Milestone Coaching om meer informatie over onze diensten te verkrijgen.
 • Elke andere persoon die een verband heeft met Milestone Coaching.
 • Natuurlijke personen die in contact komen met Milestone Coaching.


Dit privacybeleid legt uit hoe wij jouw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen. Deze informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (AVG) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG). Deze Europese verordening is ook terug te vinden in de Belgische wetgeving onder de wet van 30/07/2018 met betrekking tot de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Deze website is eigendom van Milestone Coaching met volgende gegevens:

 • Naam: Milestone Coaching
 • Adres vestigingseenheid: Blikstraat 31, 9340 Lede
 • BTW-nummer: BE 0694.523.166


Hoe verzamelen wij gegevens?

Milestone Coaching verzamelt jouw persoonsgegevens wanneer jij onze website bezoekt, formulieren invult en toestemming geeft van de verwerking van de door jou gedeelde informatie. Wij verwerken persoonsgegevens zoals: naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer. Verder worden ook anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelt van niet-persoonlijke aard zoals: type browser, IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar onze website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Deze gegevens verkrijgen wij via de website, Google Analytics, cookies en het contactformulier op de webpagina 'contact'. 

Waarom verzamelen wij gegevens?

De door jou meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: contactopname, leveren van diensten, de gebruikservaring van de website verbeteren, praktische organisatie van events en het opstellen van facturen conform de Belgische wetgeving. 

Delen van gegevens

Jouw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden en worden enkel verwerkt door Milestone Coaching.

Bescherming gegevens

Wij nemen strikte maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Onze beveiligingsprotocollen worden regelmatig geëvalueerd en geüpdatet.

Opslaan gegevens

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren.

Rechten van de gebruiker

 • Recht op inzage/toegang tot jouw persoonsgegevens.
 • Recht om na inzage jouw persoonsgegevens te laten verbeteren, aan te vullen of te wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht om jouw persoonsgegevens volledig te wissen uit onze databases.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens.
 • Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wanneer je wenst beroep te doen op één van bovenvermelde rechten, vraagt Milestone Coaching jou om dit mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) door te voeren. Je kan dit via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag uitvoeren die per post of per e-mail kan verstuurd worden.

 • Postadres: Blikstraat 31, 9340 Lede
 • E-mailadres: info@milestonecoaching.be


Wij erkennen en eerbiedigen alle rechten die je volgens de geldende wetgeving hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens. 

Plaats verwerking gegevens

Milestone Coaching verwerkt de persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit betekent dat wij jouw gegevens ook binnen de EER opslaan.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

Updates privacybeleid

Het privacybeleid (versie 2.0) is het laatst geüpdatet op 1 januari 2024. Milestone Coaching streeft naar continue verbetering van ons privacybeleid en zullen deze privacyverklaring periodiek aanpassen binnen de geldende wetgeving inzake de gegevensbescherming. De meest recente versie is te allen tijde beschikbaar via de website van Milestone Coaching.