GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door gebruik te maken van deze website, stem je automatisch in met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot merken, logo's, ontwerpen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen, enzovoort, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is eigendom van Milestone Coaching of de respectieve rechthebbenden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard en is niet afgestemd op persoonlijke of specifieke omstandigheden. Bijgevolg kan deze informatie niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

Milestone Coaching streeft ernaar om de verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date te houden. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden voorkomen. Als onjuistheden worden vastgesteld of bepaalde informatie niet beschikbaar is, zullen we ons best doen om dit snel te corrigeren. Milestone Coaching kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze site.

De inhoud van de site, inclusief links, kan op elk moment zonder aankondiging worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Milestone Coaching biedt geen garanties voor de goede werking van de website en is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct of indirect, die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de website. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van deze site, met inbegrip van verlies van gegevens, onderbreking van werk, of schade aan het computersysteem.

Aansprakelijkheid derden

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Het plaatsen van links naar deze websites impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Milestone Coaching heeft geen zeggenschap over de inhoud of kenmerken van deze websites en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud ervan of voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing op deze website. Elk geschil dat ontstaat door het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Oost-Vlaanderen.

Toegang 

Deze website is bereikbaar voor moderne computers met gangbare software. Hoewel we ons best doen, kunnen we echter geen compatibiliteit garanderen en zijn we niet aansprakelijk voor eventuele onbereikbaarheid van de website.

Het is strikt verboden om toegang te verkrijgen tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Daarnaast is het evenzeer verboden om de website te wijzigen, toevoegingen te doen of zaken te verwijderen, op welke wijze dan ook.